บริการ

บริการหลักๆของเรา ก็จะมี

1. โรงละคร Tuxedo Illusion Hall, Pattaya ที่แสดงเป็นประจำทุกวัน โดยสำรองที่นั่งได้ 038-488880 ถึง 1

2. รับจัดการแสดงนอกสถานที่ ก็จะเป็นการแสดงตามงาน อีเวนท์ งานเลี้ยงสังสรร งานสัมมนา เปิดตัวสินค้า ติดต่อ 087-7-989888

3. นอกจากการเหมารอบ กรู้ปนักเรียน ก็ยังมีการขอเช่าสถานที่ในการจัดงาน ประชุม สัมมนา ละครเวที ติดต่อ 089-6684460