นอกจากการแสดงบนเวที เรายังมี Clown & Street Magic ติดต่อ 087-7989888