นอกจากการแสดงบนเวที เรายังมี Clown & Street Magic ติดต่อ 098-8742915